Theoretical investigation of melting/solidification process of biodegradable phase change materials with integerated simulation techniques in Thermal Energy Storage (TES) systems

Identyfikator grantu: PT01113

Kierownik projektu: Muhammad Saqib

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-01-23

Streszczenie projektu

Our research seeks potential solutions to enhance the energy storage as an attempt to play a significant role in decreasing energy crises using biodegradable phase chnage materials (PCMs) in Thermal Energy Storage (TES) Systems. To achieve the said research objective we intend;
• To develop semiempirical model for using as an element of numerical code for simulation of heat transfer during solidification/melting process in biodegradable PCMs.
• Use of analytical, numerical, and machine learning techniques to study the melting and solidification phenomenon.
• Implementation of results using MATLAB/Ansys Fluent.
• Validation of results using Experimental Data from literature as well as the data obtained in own laboratory.
• Application of own analysis to optimize select construction of Thermal Energy Storage System (TES) filled by biodegradable PCMs.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.