Zmienność kształtu w modelowaniu matematycznym ściany brzucha człowieka

Identyfikator grantu: PT01104

Kierownik projektu: Katarzyna Szepietowska

Realizatorzy:

  • Aleksandra Kondrusik
  • Wiktoria Korbut
  • Andrzej Ambroziak

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-12-28

Streszczenie projektu

Celem projektu jest uwzględnienie różnorodności kształtu człowieka w modelowaniu matematycznym ściany brzucha człowieka. Wiarygodny model obliczeniowy ściany brzucha jest potrzebny, aby lepiej zrozumieć mechanikę ściany brzucha i zoptymalizować parametry leczenia przepuklin brzusznych.
W ramach projektu zostanie zbudowany statystyczny model kształtu na podstawie pewnej liczby zdjęć z tomografii komputerowej. Nieinwazyjne metody oparte na budowie meta-modeli np. metoda rozwinięcia w chaos wielomianowy zostaną zastosowane, aby propagować niepewności kształtu i właściwości mechanicznych oraz uzyskać rozkład prawdopodobieństwa wyniku modeli MES(metoda elementów skończonych). Za pomocą globalnej analizy wrażliwości zostanie określony wpływ poszczególnych zmiennych na odpowiedź mechaniczną ściany brzucha.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.