Degradacja elementów konstrukcyjnych obciążonych mechanicznie

Identyfikator grantu: PT01103

Kierownik projektu: Magdalena Mieloszyk

Realizatorzy:

  • Isyna Izzal Muna
  • Ali Raza
  • Suvam Bhadra

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-12-28

Streszczenie projektu

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie obliczeń elementów wykonanych z materiałów izotropowych (np. materiały polimerowe) oraz ortotropowych (materiał kompozytowy o osnowie polimerowej i wzmocnieniu włóknami szklanymi lub węglowymi) pod obciążeniami statycznymi (np. siła skupiona), dynamicznymi (np. drgania własne konstrukcji) lub termicznymi (ujemna lub podwyższona temperatura). Analizowane będą elementy o idealnej strukturze oraz z imperfekcjami (np. pustki, wbudowane światłowody, delaminacje, pęknięcia). Analizowane wady strukturalne będą efektem zastosowanej metody wytwarzania, obciążeń mechanicznych (np. udarowych) lub środowiskiem eksploatacyjnym (np. ujemna temperatura, wodór, itp.). W elementy będą wbudowane albo przyklejone na ich powierzchni czujniki/ przetworniki (np. czujniki światłowodowe typu FBG, piezoelektryki) lub aktuatory (np. MFC, materiały z pamięcią kształtu) wpływające parametry geometryczne lub mechaniczne elementu.
Wyniki uzyskane z obliczeń numerycznych zostaną porównane z wynikami z badań eksperymentalnych. Podczas badań eksperymentalnych do pomiarów zmian odkształceń wykorzystane zostaną głównie czujniki światłowodowe (typu FBG (z ang. fibre Bragg grating) oraz rozproszone). Obliczenia numeryczne zostaną wykorzystane do określenia rozkładu odkształceń elementu podczas jego obciążania z uwzględnieniem jego rzeczywistej struktury (wady). Pozwoli to na określenie możliwości zastosowania czujników światłowodowych typu FBG do monitorowania stanu technicznego elementów z imperfekcjami.
W ramach projektu planowane jest korzystanie z zasobów obliczeniowych CI TASK w postaci oprogramowania do obliczeń metodą elementów skończonych – ABAQUS.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.