Symulacje DFBI dla pływającej platformy wiatrowej

Identyfikator grantu: PT01102

Kierownik projektu: Ewelina Ciba

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-12-13

Streszczenie projektu

Projekt polega na zbadaniu ruchów pływającej platformy wiatrowej w warunkach fali regularnej o różnych parametrach oraz w warunkach fali nieregularnej o zadanym widmie falowania. Wyniki obliczeń pozwolą wyznaczyć współczynniki hydrodynamiczne zadanego kształtu i powtórzone dla kształtu zmodyfikowanego pozwolą ocenić wpływ modyfikacji.
Wartości współczynników hydrodynamicznych dla różnych typów konstrukcji pływających, oraz wpływ modyfikacji tych konstrukcji (np. zastosowanie dodatkowych płyt tłumiących) na ich wartość ma duże znaczenie w projektowaniu tego typu obiektów.
Obliczenia te wykonane zostaną w programie STAR-CCM+ bazującym na metodzie RANSE-CFD.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.