Zastosowanie chemii obliczeniowej w poszukiwaniu nowych substancji farmakologicznie czynnych

Identyfikator grantu: PT01099

Kierownik projektu: Maciej Spiegel

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Wydział Farmaceutyczny

Wrocław

Data otwarcia: 2023-12-06

Streszczenie projektu

Celem projektu jest identyfikacja, analiza i optymalizacja potencjalnych związków chemicznych pochodzenia naturalnego, syntetycznego oraz półsyntetycznego, które mogą wykazywać aktywność farmakologiczną – m.in. przeciwnowotworową, senolityczną i senomorficzną, przeciwzapalną, przeciwoksydacyjną. W ramach badań wskazane zostaną nowe cele terapeutyczne, ocenione struktury chemiczne oraz ich właściwości, przeprowadzona identyfikacja kandydatów na nowe leki, jak też zaprojektowane nowe cząstki o pożądanym działaniu. Realizacja projektu opierać się będzie przede wszystkim na obliczeniach kwantowo-mechanicznych oraz modelowaniu molekularnym (dynamika molekularna, dokowanie, cheminformatyka). Spodziewana jest współpraca z eksperymentatorami celem weryfikacji uzyskanych wyników (badania in vitro oraz in vivo).


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.