Analiza możliwości klasyfikacji gatunków roślin bagiennych z wykorzystaniem ogólnodostępnych optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych

Identyfikator grantu: PT01098

Kierownik projektu: Tomasz Berezowski

Realizatorzy:

  • Hanna Węgrzyn

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-11-21

Streszczenie projektu

Praca magisterska na temat: "Analiza możliwości klasyfikacji gatunków roślin bagiennych z wykorzystaniem ogólnodostępnych optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych". Celem pracy jest próba jak najdokładniejszej klasyfikacji gatunków roślin bagiennych, biorąc pod uwagę ich występowanie w pikselu. Docelowo, rezultatem pracy ma być stwierdzenie, które grupy roślin mogą być dokładnie sklasyfikowane, a które nie.
Do wykonania pracy użyte zostaną ogólnodostępne zdjęcia satelitarne – optyczne oraz radarowe, na podstawie których zostanie przeprowadzona analiza komputerowa.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.