Wpływ podatności gruntu na silos przy obciążeniu sejsmicznym

Identyfikator grantu: PT01090

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Realizatorzy:

  • Patrycja Lenga

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-10-18

Streszczenie projektu

Praca ma na celu zbadanie wpływu sztywności podłoża gruntowego na otrzymane wyniki w silosie. Zbiornik wypełniony pszenicą. Obciążenie sejsmiczne przykładane na spód silosu / grunt. W pierwszej kolejności zbaday zostanie silos bez zamodelowanego gruntu, zbiornik będzie utwierdzony a obciążenie sejsmiczne przyłożone jedynie do spodu elementu. Następnie zbadany zostanie zbiornik posadowiony na gruncie, którego sztywność w kolejnych etapach będzie zmieniana. Badany jest wpływ miejsca przyłozenia obciążenia oraz wpływ sztywności gruntu na wyniki.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.