Funkcjonalna genomika ewolucyjna waleni

Identyfikator grantu: PT01089

Kierownik projektu: Andre Viola de Moura

Uniwersytet Gdański

Wydział Biologii

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-10-18

Streszczenie projektu

NCN SONATA 2018/31/D/NZ8/02835
Analiza zmian mikro-ewolucyjnych w genomie gospodarza w odpowiedzi na wielokrotne infekcje wirusowe u dzikich zwierząt.
Projekt ten wykorzystuje archiwum próbek śródziemnomorskiej populacji delfinów pasiastych (Stenella coeruleoalba) do ilościowego określenia zmian zmienności genetycznej w całym genomie w ciągu 20 lat. Archiwum zawiera próbki z prawie każdego roku z okresu 20 lat, podczas których delfiny pasiaste doświadczały powtarzających się wybuchów morbilliwirusa, śmiertelnego wirusa związanego z ludzką odrą i wirusem nosówki psów. W tym celu zsekwencjonowaliśmy znane geny związane z układem odpornościowym, aby porównać zmiany genetyczne zaobserwowane w ciągu 20 lat i zbadać ich potencjalną rolę w promowaniu odporności na wirusa.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.