Modelowanie dynamiki lotu pocisku w wybranych środowiskach

Identyfikator grantu: PT01072

Kierownik projektu: Kornel Piłat

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-05-26

Streszczenie projektu

Celem merytorycznym projektu obliczeniowego jest przeprowadzenie symulacyjnych badań lotu pocisku w otoczeniu powietrza atmosferycznego.
Opisem toru lotu pocisku w powietrzu zajmuje się balistyka zewnętrzna od chwili wylotu pocisku z przewodu lufy lub od momentu powylotowego działania gazów prochowych do chwili uderzenia w cel. Na zachowanie się pocisku w środowisku powietrznym ma wpływ wiele czynników w których skład wchodzą między innymi warunki początkowe oddania strzału, własności pocisku i warunki atmosferyczne.
Kolejnym aspektem projektu będzie prowadzenie analizy poruszania się pocisku w wodzie. Zachowanie standardowych typów pocisków w środowisku wodnym jest chaotyczne, a ich energia zostaje szybko wytracona na pokonanie oporów ruchu co skutkuje brakiem skutecznego rażenia celów w wodzie. Z tego powodu opracowano pocisk superkawitacyjny, który poruszając się w wodzie jest otoczony parą powstałą w skutek parowania wody wokół niego w skutek kawitacji.
Od chwili wylotu pocisku z lufy gazy prochowe mogą nie bezpośrednio trafić do atmosfery lecz ulec rozprężeniu w urządzeniach wylotowych. Istnieje wiele typów moderatorów gazów wylotowych stosowanych w celu ogólnej poprawy strzelań. Modele numeryczne pozwalają na analizę przepływu gazów prochowych przez dane urządzenie co pozwoli uzyskać dane do ich optymalizacji czy badań nowych konstrukcji.
Oczekiwanym efektem badań jest zgromadzenie danych do analizy pozwalającej na wyznaczenie charakterystyk wartości sił działających na pocisk w środowisku powietrznym i wodnym. To posłuży do opracowania optymalnej geometrii pocisku przystosowanego do poruszania się w wodzie, jak również do analizy przepływu gazów prochowych przez urządzenia wylotowe.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.