Rozwój modelowania pożarowego z wykorzystaniem modelu WRF-Sfire

Identyfikator grantu: PT01071

Kierownik projektu: Tomasz Strzyżewski

Realizatorzy:

  • Marta Gruszczyńska
  • Alan Mandal
  • Robert Przyłuski
  • Adam Kochański
  • Mariusz Józef Figurski
  • Natalia Pilguj

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Centrum Modelowania Meteorologicznego

Wrocław

Data otwarcia: 2023-05-26

Streszczenie projektu

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się postępujące zmiany systemu klimatycznego, które powodują gwałtowny wzrost zagrożenia pożarowego ekosystemów leśnych w Polsce. Około 83% lasów w Polsce jest potencjalnie zagrożonych pożarem. W 2019 r. Polska znalazła się na
3 miejscu w Europie pod względem liczby pożarów występujących na terenach leśnych. Czynnikiem łagodzącym destruktywny wpływ zagrożenia jest efektywne wykorzystanie przez służby pożarnicze i właścicieli terenów leśnych informacji, jakie niosą wysokorozdzielcze prognozy zagrożenia pożarowego. Na początku 2021 roku IMGW-PIB udostępnił testowy system prognozowania zagrożenia pożarowego na podstawie kanadyjskiego systemu Fire Weather Index (FWI). System FWI jest najpowszechniej stosowanym na świecie systemem służącym do oceny zagrożenia pożarowego na obszarach leśnych, lecz należy zaznaczyć, iż ma jednak swoje ograniczenia. Redukowanie ograniczeń wiąże się z koniecznością podejścia bardziej kompleksowego do prognozowania zagrożenia pożarowego, co z kolej implikuje wdrażanie nowych modeli prognostycznych. Celem podstawowym projektu jest rozwój systemu prognozowania zagrożenia pożarowego oraz zarządzania incydentami pożarowymi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych. Cel ma zostać osiągnięty przez implementację sprzężonego numerycznego modelu atmosfery i rozprzestrzeniania się pożaru (WRF-Sfire), który łączy w sobie model prognozowania pogody z modelem rozprzestrzeniania się ognia. Wprowadza on zmienne powiązane ze strumieniami ciepła emitowanymi do atmosfery w czasie pożaru.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.