Bezpieczeństwo, niezawodność oraz poprawa warunków eksploatacji maszyn i urządzeń

Identyfikator grantu: PT01070

Kierownik projektu: Kamil Szewerda

Realizatorzy:

  • Jarosław Tokarczyk

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Data otwarcia: 2023-05-26

Streszczenie projektu

W ramach projektu przeprowadzane zostaną prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa ludzi a także zwiększenie niezawodności i poprawę warunków eksploatacji maszyn i urządzeń. Cele te osiągane będą poprzez interdyscyplinarne podejście do symulacji numerycznych odnoszących się zarówno do konstrukcji maszyn (analizy typu MES lub MBS) jak i zjawisk fizycznych zachodzących podczas ich pracy (analizy typu CFD, DEM). W celu dopełnienia możliwości symulacyjnych, w uzasadnionych przypadkach przeprowadzone będą symulacje równoległe (ang. Co-simulations) obrazujące wpływ środowiska pracy na konstrukcję maszyny lub modernizację czy kontrolę układu sterowania. W oparciu o wyniki tych analiz wyciągane będą wnioski które w przyszłości mogą mieć przełożenia na rozwój nowych typów konstrukcji lub modernizację istniejących.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.