Badanie wpływu imperfekcji powstałych w czasie produkcji na osiągi hydroskrzydeł

Identyfikator grantu: PT01063

Kierownik projektu: Zbigniew Macikowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-05-16

Streszczenie projektu

W ramach projektu prowadzone są badanie nad wpływem wad powstałych podczas procesu produkcyjnego na osiągi hydroskrzydeł w regatowych jednostkach pływających. Zapotrzebowanie na takie badania wynika z różnic w osiągach sprzętu dostarczanego zawodnikom klas regatowych przez producentów. Badania są prowadzone bazując na skrzydłach olimpijskiej klasy regatowej IQ Foil. W celu określania wpływu wad i określania charakterystyk skrzydeł wykorzystywane jest oprogramowanie CFD. Badanie w pierwszej fazie skupia się na globalnych parametrach skrzydła takich jak skręcenie płata i odchylenie w poszczególnych płaszczyznach. W kolejnych etapach badane będą lokalne wady skrzydeł.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.