Admedvoice

Identyfikator grantu: PT01060

Kierownik projektu: Arkadiusz Harasimiuk

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-04-20

Streszczenie projektu

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowanie i wdrożone rozwiązanie przy użyciu którego lekarze przywołują głosowo dostępne wyniki badań diagnostycznych i parametrów klinicznych pacjentów, wypełniają w trybie interaktywnym karty choroby w toku wywiadu lekarskiego, stosownie do potrzeb tworzą opisy i ordynują leczenie.

System samoczynnie generuje szablony do wypełniania i w tym szablony adaptacyjne, umożliwiające wprowadzanie danych bezpośrednio do rozpowszechnionych w placówkach zdrowia systemów informatycznych, w tym danych z wywiadu lekarskiego, automatycznie strukturalizowanych opisów wyników diagnostycznych, edytowalnych głosowo i umożliwi dyktowanie skierowań na badania, recept i zwolnień lekarskich z uwzględnieniem zabezpieczeń dostępu do danych.

Chmurowy system rozpoznawania mowy zostanie zbudowany w oparciu o korpus mowy polskiej poszerzony o słownik terminów medycznych oraz handlowych nazw leków, z przeznaczeniem do wykorzystania przez lekarzy różnych specjalności, w tym radiologów, na salach operacyjnych, w oddziałach ratunkowych, specjalistów udzielających porad medycznych.

Projekt realizowany przez Katedrę Systemów Multimedialnych WETI PG, GUMED oraz E-Trust Sp. z o.o.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.