3D CEMBS - 2km model biochemiczny Morza Bałtyckiego

Identyfikator grantu: PT01058

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Realizatorzy:

  • Maciej Janecki
  • Dawid Dybowski
  • Artur Nowicki

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2023-04-07

Streszczenie projektu

3D CEMBS jest to numeryczny model biochemiczny dla obszaru Morza Bałtyckiego o rozdzielczości horyzontalnej 2.3 km. Pozwala na śledzenie w czasie i przestrzeni zarówno parametrów fizycznych (temperatura wody, zasolenie, wysokość powierzchni morza, prędkości i kierunki prądów morskich) jak i i biogeochemicznych (stężenie chlorofilu a, azotanów, fosforanów, krzemianów, amoniaku, koncentracja rozpuszczonego tlenu, biomasa fitoplanktonu i mikrozooplanktonu, detrytus). W modelu 3D CEMBS jest aktywny model zlodzenia pozwalający na symulowanie warunków lodowych Morza Bałtyckiego. Dostępne są symulacje zarówno dla koncentracji (zasięgu pokrywy lodowej) jak i grubości lodu.

W modelu 3D CEMBS zaimplementowano również narzędzie do wykrywania upwelling przybrzeżnego.
Zastosowana metoda zakłada, że podczas upwellingu woda spod termokliny dociera do powierzchni, powodując znaczny spadek temperatury. Narzędzie to jest w stanie wykryć silne zjawiska upwellingu przybrzeżnego od maja do września, czyli w okresie kiedy występuje wyraźna stratyfikacja w kolumnie wody.

Wyniki modelu są dostępne przez portal internetowy www.cembs.pl. Dostępne są 60-godzinne prognozy wymienionych wyżej parametrów fizycznych i biochemicznych. W zakładce "Archive" dostępne są również dane historyczne od 1 stycznia 2010 roku.

Poza dostarczaniem aktualnych prognoz parametrów dla całego Morza Bałtyckiego, model 3D CEMBS spełnia również kluczową rolę w innych projektach. Wyniki z modelu 3D CEMBS są niezbędne i wykorzystywane jako wymuszenia na granicę (tzw. otwarta granica) modelu EcoPuckBay (projekt WaterPUCK), EcoFISH (projekt FindFISH) oraz 3D CEMBS-PolSea (projekt CSI-POM).


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.