Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK

Identyfikator grantu: PT01056

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Realizatorzy:

  • Maciej Janecki
  • Dawid Dybowski
  • Jaromir Jakacki
  • Artur Nowicki

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2023-04-07

Streszczenie projektu

Celem projektu „WaterPuck” (www.waterpuck.pl) była budowa Zintegrowanego Serwisu Informacyjno-Predykcyjnego WaterPUCK poprzez opracowanie systemu komputerowego udostępniającego usługę „WaterPUCK”, która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na badanym obszarze, a w konsekwencji na jakość wód morskich. Produkt został zastosowany do Gminy Puck i Zatoki Puckiej (Natura 2020) jako wersja pilotażowa. Budowa serwisu oparta była o badania in situ - dane środowiskowe (chemiczne, fizykochemiczne i hydrologiczne) i modelowanie numeryczne oraz prace informatyczne i statystyczne.

Serwis WaterPUCK to zintegrowany system składający się z połączonych ze sobą komputerowych modeli, działający w sposób ciągły dający 48-godzinne prognozy poprzez zasilanie go danymi meteorologicznymi, składa się z 4 głównych bloków:

Gospodarstwa rolne: ankieta i dwa kalkulatory dla gospodarstw rolnych w Gminie Puck;
Wody lądowe: kompleksowy model spływu wód powierzchniowych oparty na kodzie SWAT i model przepływu wód podziemnych oparty na kodzie Modflow;
Wody przybrzeżne (przejściowe): trójwymiarowy numeryczny model ekosystemu Zatoki Puckiej EcoPuckBay oparty na kodzie POP;
Wody morskie: trójwymiarowy numeryczny modelu ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS z modułem upwellingu.

Opracowany i zbudowany w ramach projektu system składający się z połączonych modeli jako nowoczesne narzędzie mające na celu śledzenie i prognozowanie zachodzących w środowisku wodnym i morskim zmian, dla zwiększenia zasobów danych i zrozumienia wobec potrzeb zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zagrożeniom, przedstawia dzienne zmiany zachodzące w środowisku Zatoki Puckiej w aspekcie presji antropogenicznych związanych z wprowadzaniem zanieczyszczeń z wód powierzchniowych i gruntowych Gminy Puck.

Dostęp do wyników odbywa się poprzez witrynę www.waterpuck.pl (zakładka „PRODUKTY”).


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.