Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji

Identyfikator grantu: PT01052

Kierownik projektu: Julia Niemierko

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-03-29

Streszczenie projektu

"Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji" - to projekt, z zakresu medycyny, który powstaje w ramach współpracy między II Zakładem Radiologii i Zakładem Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem naszego projektu jest analiza badań rezonansu magnetycznego mózgowia u pacjentów z chorobą Parkinsona.
Chcielibyśmy dokonać pomiarów wolumetrycznych poszczególnych struktur mózgowia oraz wykonać traktografię tych samych pacjentów. Do wykonania analizy potrzebujemy programu Freesurfer oraz MatLab.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.