Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne

Identyfikator grantu: PT01041

Kierownik projektu: Maria Kaźmierczak

Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-21

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie powiązań pomiędzy dyspozycyjną empatią a wrażliwością na płacz dziecka – bodziec, który silnie wzbudza rodzicielskie fizjologiczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje. W projekcie badawczym oparto hipotezy badawcze na spodziewanych powiązaniach pomiędzy zmienną zależną (responsywnością w odpowiedzi na płacz dziecka) oraz predyktorami reprezentującymi trzy obszary ważne dla empatycznej wrażliwości w parach i w rolach rodzicielskich: 1) czynnikami fizjologicznymi (hormonalnymi, genetycznymi); 2) czynnikami osobowymi; 3) czynnikami dotyczącymi pary. Prowadzone badania pozwalają na poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące kluczowych kwestii dla jakości funkcjonowania rodziny i rozwoju dziecka. Podczas badań archiwizowany jest materiał badawczy w postaci obrazu i dźwięku, zgodnie z zaplanowaną procedurą badawczą. Zebrany materiał poddawany jest analizie statystycznej. Poszukuje się również innowacyjnych metod analizy zbieranego materiału badawczego ze względu na jego interdyscyplinarny charakter oraz różnorodność zastosowanych paradygmatów badawczych i narzędzi badawczych. Efektami projektu są publikacje naukowe, głównie w czasopismach z lity JCR oraz prezentacje konferencyjne. W analizie danych zebranych w trakcie realizowanego projektu badawczego udział brać będą naukowcy reprezentujący Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.