Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne

Identyfikator grantu: PT01041

Kierownik projektu: Maria Kaźmierczak

Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-21

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie powiązań pomiędzy dyspozycyjną empatią a wrażliwością na płacz dziecka – bodziec, który silnie wzbudza rodzicielskie fizjologiczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje. W projekcie badawczym oparto hipotezy badawcze na spodziewanych powiązaniach pomiędzy zmienną zależną (responsywnością w odpowiedzi na płacz dziecka) oraz predyktorami reprezentującymi trzy obszary ważne dla empatycznej wrażliwości w parach i w rolach rodzicielskich: 1) czynnikami fizjologicznymi (hormonalnymi, genetycznymi); 2) czynnikami osobowymi; 3) czynnikami dotyczącymi pary. Prowadzone badania pozwalają na poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące kluczowych kwestii dla jakości funkcjonowania rodziny i rozwoju dziecka. Podczas badań archiwizowany jest materiał badawczy w postaci obrazu i dźwięku, zgodnie z zaplanowaną procedurą badawczą. Zebrany materiał poddawany jest analizie statystycznej. Poszukuje się również innowacyjnych metod analizy zbieranego materiału badawczego ze względu na jego interdyscyplinarny charakter oraz różnorodność zastosowanych paradygmatów badawczych i narzędzi badawczych. Efektami projektu są publikacje naukowe, głównie w czasopismach z lity JCR oraz prezentacje konferencyjne. W analizie danych zebranych w trakcie realizowanego projektu badawczego udział brać będą naukowcy reprezentujący Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny.

Publikacje

  1. Anikiej-Wiczenbach, P., & Kazmierczak, M., Anikiej-Wiczenbach, P., & Kazmierczak, M. (2023). Unraveling the Link between Family of Origin and Parental Responsiveness towards Own Child, Frontiers in Psychiatry 14, (2023) 1255490
  2. Ariadna Łada-Maśko, Maria Kaźmierczak , Dyadic approach to maturity to parenthood: multilevel study on attachment in expectant and non-expectant couples, Journal of Reproductive and Infant Psychology, online first, (2023) online first
  3. Paulina Anikiej-Wiczenbach, Maria Kaźmierczak, Stanisław Czerwiński , Predyktory responsywności rodzicielskiej wobec własnych, małych dzieci - badanie z wykorzystaniem miar obserwacyjnych i samoopisowych, 31. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej (31. OKPR), 2023 2023, (2023) 01-06-2023 - 03-06-2023, Bydgoszcz, Polska


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.