Badania numeryczne przepływu krwi i odkształceń tkanek biologicznych

Identyfikator grantu: PT01040

Kierownik projektu: Marcin Nowak

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-17

Streszczenie projektu

Głównym celem grantu obliczeniowego jest użycie metod numerycznych związanych z mechaniką płynu i ciała stałego, w biomechanice elastycznych tkanek (cardiovascular biomechanics). Choroby układu krwionośnego są wciąż główną przyczyną śmierci na świecie. Modelowanie numeryczne w ujęciu metody objętości skończonych (FVM), metody elementów skończonych (FEM) oraz innych, przyczynia się do polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa m.in. przez:

- wsparcie lekarzy w diagnostyce chorób układu krążenia,

- projektowanie protez (np. zastawek), stentów, procedur medycznych, jak również dobór odpowiedniej protezy dla pacjenta

- wykrywanie stref układu krwionośnego podatnych na choroby,

- poszerzenie stanu wiedzy na temat rozwoju chorób, np. tętniaków, akumulacji blaszki miażdżycowej

- przewidywanie stanu układu krwionośnego w konkretnych warunkach,

i wiele innych.Nowoczesne metody obliczeniowe pozwalają na modelowanie zmiennych w czasie procesów zachodzących w ludzkim ciele, z uwzględnieniem wielofazowego i nie-Newtonowskiego charakteru płynu (krwi), anizotropowych i hiperelastycznych właściwości aorty i tkanek, wielowarstwowej struktury ciała stałego, transportu masy i reakcji chemicznych.Opracowane przy użyciu analiz wielowariantowych modele obliczeniowe, posłużą do sporządzenia modeli zredukowanych i modeli sztucznej inteligencji, które pozwolą na znacznie szybsze uzyskanie odpowiedzi na dane wejściowe, co z kolei zwiększy aplikacyjność badań w zastosowaniach medycznych. Dane wejściowe do analiz pochodzą z badań medycznych. Zdobyta wiedza pozwoli na zrozumienie procesów zachodzących w ciele ludzkim, wsparcie diagnostyki oraz określanie zagrożeń stanu zdrowia (np. wysokie naprężenia ścinające, rozpad czerwonych krwinek, powstawanie tętniaków, hemoliza).

Publikacje

  1. Marcin Lucjan Nowak, Eduardo Divo, Tomasz Borkowski, Marek Rojczyk, Ryszard Białecki, Application of the fluid structure interaction model for mechanical valves combined with experimental procedure, International Journal of Mechanical Sciences w recenzji, (2024) w recenzji
  2. Marcin Lucjan Nowak, Eduardo Divo, Fluid-structure interaction study on the effect of the aortic stiffening and the rigid wall assumption on the human valve and coronary hemodynamics, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 1, (2024) w trakcie poprawek


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.