Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych

Identyfikator grantu: PT01032

Kierownik projektu: Grzegorz Żywica

Realizatorzy:

  • Małgorzata Bogulicz

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-13

Streszczenie projektu

Projekt ma charakter naukowo-badawczy. Celem projektu jest opracowanie nowym modeli MES wybranych elementów różnego typu maszyn wirnikowych, które pozwolą na uzyskanie nowych wyników obliczeń. W szczegółowości prowadzone prace będą dotyczyły elementów takich jak: łożyska, wały, tarcze wirnikowe i korpusy. Są to najważniejsze podzespoły maszyn wirnikowych takich jak: turbiny i mikroturbiny energetyczne, kompresory i pompy. Prowadzone badania będą dotyczyły przede wszystkim właściwości dynamicznych takich maszyn i będą obejmowały symulacyjną analizę modalną oraz analizę drgań wymuszonych. W obszarze zainteresowań będą również właściwości statyczne, wytrzymałościowe oraz cieplne badanych obiektów. Realizowane będą także zadania optymalizacyjne. Prace w zakresie modelowania i analizy elementów maszyn będą wspierały rozwój nowych, prototypowych maszyn wirnikowych, w tym w szczególności rozwiązań wysokoobrotowych. Uzyskane wyniki obliczeń zostaną opublikowane w czasopismach oraz przedstawione na konferencjach naukowych.

Publikacje

  1. Pereira M., Zirak N., Shirinbayan M., Żywica G., Tcharkhtchi A., Design, fabrication, and evaluation of a small turbine blade manufactured by rotational molding, Journal of Advanced Manufacturing Technology 128(7-8), (2023) 3441–3450
  2. Żywica G., Bagiński P., Andrearczyk A., Experimental Dynamic Characteristics of a Gas Microturbine with a Supercritical Rotor Supported by a Hybrid Bearing System, SIRM2023 - 15th European Conference on Rotordynamics, February 22-24, Darmstadt (Germany) 15, (2023) 91-100
  3. Żywica G., Design and development of oil-free turbomachinery for micro-CHP systems, 35th Workshop on Turbomachinery, October 4-6, 2023, Prague (Czech Republic) 35, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.