Grant/Projek zakończony

Nieliniowa analiza płyt żelbetowych

Identyfikator grantu: PT01028

Kierownik projektu: Maciej Lewandowski-Szewczyk

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-10

Data zakończenia: 2024-02-23

Streszczenie projektu

Konstrukcje ze zbrojonego betonu charakteryzują się znacznymi nieliniowościami w swoim zachowaniu, takimi jak: zarysowanie betonu, uplastycznienie stali oraz miażdzenie betonu. Wykonując model obliczeniowy z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), w którym powyższe nieliniowości betonu zbrojonego zostaną uwzględnione, spodziewana jest znacznie większa nośność konstrukcji w porównaniu z uproszczonymi obliczeniami bazującymi na liniowej analizie konstrukcji. Zatem wykorzystanie nieliniowej analizy MES pozwoli lepiej zrozumieć zachowanie konstrukcji i oszacować zapas bezpieczeństwa w porównaniu do ujęć uproszczonych.
Niniejszy projekt skupi się na wykorzystaniu nieliniowej analizy konstrukcji MES dla zbrojonych płyt żelbetowych. Zostaną również wykazane korzyści płynące z wykorzystania nieliniowej analizy MES w porównaniu do uproszczonych metod liniowych.← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.