Modelowanie tkanek z wykorzystaniem modeli hipersprężystych

Identyfikator grantu: PT01027

Kierownik projektu: Rafał Grzejda

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Szczecin

Data otwarcia: 2023-02-03

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy modelowania tkanek aorty z wykorzystaniem izotropowych i anizotropowych modeli hipersprężystych i metody elementów skończonych. Wyniki obliczeń numerycznych będą weryfikowane poprzez porównanie z wynikami badań doświadczalnych. Planuje się zbadanie różnowymiarowych stanów naprężenia i odkształcenia.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.