Analiza odpowiedzi sejsmicznej budynków i budowli o konstrukcji stalowej

Identyfikator grantu: PT01025

Kierownik projektu: Tomasz Falborski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-02

Streszczenie projektu

Głównym kierunkiem badań naukowych wnioskodawcy są teoretyczne, numeryczne, jak również doświadczalne analizy, dotyczące wpływu sztywności obrotowej (tj. rotacyjnej) węzłów oraz połączeń (w tym również połączeń podstaw słupów z fundamentami) na odpowiedź sejsmiczną budynków o konstrukcji stalowej. Dotychczasowe analizy numeryczne były przeprowadzane przy wykorzystaniu programów m.in. ETABS, SAP2000 oraz OpenSees, zaś badania eksperymentalne były prowadzone na specjalnie przygotowanym do tego celu stole sejsmicznym (wstrząsowym), znajdującym się na wyposażeniu Katedry Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Rezultaty przeprowadzonych dotychczas badań i analiz zostały szczegółowo opisane oraz opublikowane w wielu prestiżowych i wysoko punktowanych czasopismach naukowych (m.in. dwukrotnie w Journal of Structural Engineering – 140 pkt, Engineering Structures – 140 pkt, Journal of Constructional Steel Research – 140 pkt oraz Measurement – 200 pkt wg aktualnie obowiązującego ministerialnego wykazu czasopism naukowych). Warto w tym miejscu również nadmienić, iż wyniki prowadzonych przez wnioskodawcę badań i analiz mogą mieć także bardzo istotne znaczenie w Polsce, gdyż silny i gwałtowny ruch podłoża gruntowego może być wywołany nie tylko trzęsieniami ziemi, ale również wstrząsami górniczymi, do których regularnie dochodzi m.in. w rejonie Legnico-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Zgodnie z informacjami Państwowego Instytutu Geologicznego ostatni silny wstrząs sejsmiczny w rejonie LGOM miał miejsce w dniu 8 lipca 2020 r., a jego magnituda została oceniona na M4.9 w skali Richtera.

Publikacje

  1. Jaroszewski, T., Miari, M., Falborski, T., & Jankowski, R., Shaking table experimental study on models of steel buildings with different types of joints, MEASUREMENT 206, (2023) 112260


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.