Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji

Identyfikator grantu: PT01023

Kierownik projektu: Karol Niklas

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-01

Streszczenie projektu

Aktualnie obserwowany jest dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Morskie farmy wiatrowe powstają jednak w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków żeglugowych stwarzając nowe wyzwania dla zapewnienia bezpieczeństwa w strefach przybrzeżnych. Instalacje morskie obsługiwane są przez specjalistyczne statki typu OSV (offshore suport vessel), a najczęściej spotykaną konstrukcją wsporczą morskich turbin wiatrowych jest typ monopala. Obecnie obowiązujące przepisy projektowe statków nie analizują w dokładny sposób wytrzymałości kolizyjnej konstrukcji statku.
W pracy naukowo-badawczej obejmującej niniejszy grant planuję wykonanie analiz wytrzymałości konstrukcji statków typu SOV i konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej podczas kolizji. Celem analizy jest wypracowanie nowej procedury oceny wytrzymałości kolizyjnej uwzględniającej zdolność do pochłaniania energii zarówno przez statek, jak i konstrukcję wsporczą. Do tego celu niezbędne jest wykonanie symulacji komputerowych kolizji metodą elementów skończonych w programie LS-dyna. W pierwszej kolejności zbadany zostanie wpływ wybranych aspektów modelowania komputerowego kolizji na wyniki uszkodzeń konstrukcji i jej zdolność do pochłaniania energii. W szczególności zbadany zostanie wpływ warunków początkowych, dla których wykorzystane zostaną wyniki z symulacji wcześniej wykonanych metodami paskowymi, metodą panelową, metodą objętości skończonych i metodami doświadczalnymi w basenie holowniczym WIMIO PG. Mam nadzieję, że uzyskane wyniki przyczynią się do poprawy oceny wytrzymałości kolizyjnej statków morskich i morskich instalacji energii odnawialnych. Planowane prace badawcze się aktualne i wpisują się w główny nurt trwającej obecnie transformacji energetycznej.
W ramach grantu proszę o dostęp do licencji Ansys/Ls-dyna i licencji Siemens NX poprzez aplikację TASK o nazwie ‘Licence Tunnel’. Dostęp do licencji jest niezbędny do kontynuacji przeze mnie prac naukowo-badawczych. Wyniki prac planuję opublikować w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z listy JCR.

Publikacje

  1. Karol Niklas, Alicja Bera, Yordan Garbatov, Impact of steel grade on a ship colliding with an offshore wind turbine monopile supporting structure, Ocean Engineering / Elsevier Vol. 287, (2023) 115899
  2. Karol Niklas, Hanna Pruszko , The retrofitting of ships by applying retractable bow hydrofoils: a case study, Journal of Ocean Engineering and Marine Energy / Springer 9, (2023) 767–788


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.