Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich

Identyfikator grantu: PT01018

Kierownik projektu: Radosław Kiciński

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Gdynia

Data otwarcia: 2023-01-20

Streszczenie projektu

Cel naukowy. Celem naukowym projektu jest opracowanie metodyki wykonywania symulacji MES odporności udarowej kadłuba okrętu i innych obiektów morskich zanurzonych w wodzie obciążonych falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu TNT, odległości, kąta padania fali, odbicia od dna i powierzchni oraz nieliniowości materiałowych będących funkcjami prędkości odkształcenia dla celów modernizacji i projektowania okrętów MW RP oraz obiektów morskich o charakterze strategicznym dla kraju takich jak rurociągi gazowe.
Problem badawczy. Realizacja proponowanego tematu obejmuje swym zakresem analizę odpowiedzi konstrukcji powłokowych i bryłowych obciążonych udarowo impulsem ciśnienia w ujęciu Metody Elementów Skończonych oraz metod bezsiatkowych. Analizowane zagadnienie jest procesem szybkozmiennym i odbywa się w dwóch sprzężonych ośrodkach: w wodzie, w której następuje wybuch ładunku i propagacja fali ciśnienia oraz w kadłubie okrętu, który ulega deformacjom wskutek obciążenia przekazanego na granicy obu ośrodków.
Oczekiwane rezultaty. Rezultatem pracy będzie metodyka wykonywania symulacji MES odporności udarowej kadłuba okrętu i innych obiektów morskich zanurzonych w wodzie obciążonych falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu TNT, której celem będzie modelowanie i projektowanie odporności udarowej nowych okrętów oraz obliczanie i modernizowanie odporności udarowej istniejących jednostek. W ramach pracy zostaną praktycznie wykonane symulacje odporności udarowej wybranych okrętów MW RP. W wyniku realizacji pracy planuje się powstanie monografii pt. „Fizyka okrętów podwodnych w ujęciu MES”.

Publikacje

  1. Radosław Kiciński, Estimating the Size of a Crater after an Underwater Explosion, Advances in Science and Technology Research Journal 17(5), (2023) 187–194


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.