Modelowanie i analiza konstrukcji habitatu marsjańskiego

Identyfikator grantu: PT01014

Kierownik projektu: Łukasz Smakosz

Realizatorzy:

  • Karol Prabucki

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-12-22

Streszczenie projektu

Ze względu na postępujący rozwój technologii kosmicznych, w tym technologii związanych z planowaną budową konstrukcji mieszkalnych i użytkowych na powierzchni innej planety rośnie liczba proponowanych rozwiązań z zakresu architektury i budownictwa marsjańskiego. Jednym z proponowanych podejść jest wykonanie konstrukcji habitatu marsjańskiego w technologii druku 3-D zgodnie z koncepcją „in situ resource utilization” (wykorzystanie zasobów dostępnych na miejscu). W ramach niniejszego projektu zamodelowane i przeanalizowane pod względem oddziałujących obciążeń zostaną wybrane geometrie habitatów wykonanych w technologii druku 3-D. Wspomniane geometrie dobrane zostaną na podstawie wyników konkursu NASA: 3D-Printed Habitat Challenge.
Ze względu na wykorzystanie zasobów dostępnych na miejscu, zostaną zamodelowane materiały oparte na regolicie marsjańskim, na podstawie charakterystyk przedstawionych w badaniach z 2022 r.
Oprócz modelowania samej konstrukcji, konieczne będzie zasymulowanie panujących na Marsie, odmiennych niż ziemskie, warunków (z uwzględnieniem wpływu niskiego ciążenia, rozrzedzonej atmosfery, gwałtownego wiatru).
Realizacja projektu możliwa jest dzięki dostępowi do zasobów CI TASK. Analizy numeryczne będą realizowane z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus.
Przewidywany czas realizacji projektu to 12 miesięcy.
← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.