Modelowanie połączeń wielośrubowych

Identyfikator grantu: PT01011

Kierownik projektu: Rafał Grzejda

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Szczecin

Data otwarcia: 2022-12-20

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy modelowania połączeń wielośrubowych traktowanych jako system złożony z następujących podsystemów: zespołu śrub, elementów łączonych i warstwy stykowej pomiędzy łączonymi elementami. Takie podejście pozwala na odrębne modelowanie każdego z podsystemów według różnych modeli. Dotyczy to szczególnie modelowania warstwy stykowej. ANSYS umożliwia realizację tego zadania poprzez napisanie skryptu w języku APDL i zamodelowanie warstwy stykowej złożonej z elementów kontaktowych (również różnego typu) o charakterystykach mechanicznych uzyskanych doświadczalnie. Możliwe jest wtedy zadanie w modelu warstwy stykowej charakterystyk normalnych i stycznych styku zamiast stałych wartości sztywności kontaktowych.
Planuje się też rozpoznanie możliwości programu Abaqus w zakresie modelowania struktur mechanicznych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.