Badanie spójności bazy danych przestrzennych

Identyfikator grantu: PT01009

Kierownik projektu: Adam Inglot

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-12-09

Streszczenie projektu

Cyfrowe opracowania kartograficzne oraz dane przestrzenne stanowią podstawowe źródło informacji o obiektach geograficznych. Informacja przestrzenna wykorzystywana jest w wielu dziedzinach naukowych jak i działach gospodarki. Pozyskiwane informacje o otaczającym nas świcie za pomocą narzędzi GIS jest na tyle wiarygodne, na ile nasze dane są spójne i aktualne. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją gdy obiekt geograficzny zawarty jest w wielu bazach danych przestrzennych a jego reprezentacja geometryczna jak i opisowa pomiędzy bazami różni się. Problem ten jest nadal nierozwiązany pod względem samej oceny spójności jak poprawy danych przestrzennych do stanu akceptowalnego. W ramach projektu będą sprawdzane dane pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.