Cieplno-mechaniczne modelowanie wybranych zespołów obrabiarek CNC metodą elementów skończonych

Identyfikator grantu: PT01007

Kierownik projektu: Jacek Zapłata

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Szczecin

Data otwarcia: 2022-11-28

Streszczenie projektu

Założenia przemysłu 4.0 wymuszają autonomizację środków produkcji, która osiągana jest poprzez implementację innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań w obrabiarkach. W ramach projektu realizowanego przy udziale pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie planuje się opracowanie inteligentnej tokarki o wrzecionie adaptronicznym. Obrabiarka, wyposażona w takie rozwiązanie, będzie aktywnie przeciwdziałać wystąpieniu niepożądanych zjawisk towarzyszących skrawaniu tj. drgań samowzbudnych, poprzez zastosowanie układu aktywnego sterowania napięciem łożysk.
Modelowanie własności mechanicznych wrzeciona adaptronicznego, w którym kontrolowanym zamianom podlega napięcie łożysk tocznych wymaga uwzględnienia wzajemnych zależności pomiędzy zjawiskami mechanicznymi oraz cieplnymi zachodzącymi w przebiegu pracy tego zespołu. Stąd konieczność wykorzystania do przeprowadzanych obliczeń środowiska obliczeniowego MES z pakietem multiphysics, np. pakietu Ansys Workbench.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.