Warunki i uzgodnienia < Sieć

Proces wydawania warunków technicznych i uzgodnień

 

Warunki techniczne

PG CI TASK posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych w zakresie przebudowy, rozbudowy i lokalizacji własnej infrastruktury teletechnicznej, teleinformatycznej i komputerowej. W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć zapytanie celem określenia technicznych warunków, załączając przy tym: mapę zasadniczą terenu (w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczoną lokalizacją przebudowywanego, budowanego obiektu, dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, pełnomocnictwo inwestora. Warunki techniczne są wydawane są w terminie do 30 dni od daty złożenia zapytania.

 

Uzgodnienia dokumentacji

Jeżeli warunki techniczne które Państwo otrzymali wskazują na konieczność uzgodnienia rozwiązań projektowych, należy przed przystąpieniem do realizacji prac uzgodnić projekt przygotowany zgodnie wytycznymi zawartymi w warunkach. Do zlecenia uzgodnienia dokumentacji należy dołączyć dwa egzemplarze dokumentacji technicznej. Uzgodnienia wydawane są w terminie do 14 dni od daty złożenia zlecenia.

 

Dla projektantów

Zaleca się bezpośredni kontakt projektanta z pracownikiem CI TASK celem prawidłowej weryfikacji dotyczącej zapytania o warunki techniczne bądź zlecenia na uzgodnienie dokumentacji.  Zaleca się składanie zapytań drogą elektroniczną na adres wt@task.gda.pl, załączając dokumentację w wersji elektronicznej (PDF lub CAD). Informujemy, że bierzemy udział w naradach koordynacyjnych ZUDP w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

 

Kontakt

Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 348 60 73
e-mail: wt@task.gda.pl

 

Przyjmowanie interesantów

Przyjmowanie interesantów odbywa się w poniedziałek i piątek w godzinach 9-14, po uprzednim umówieniu się. Wejście na teren PG od strony ul. Siedlickiej, budynek WETI B, III piętro, prawa klatka schodowa.

KONTAKT

Prosimy o kontakt z naszymi inżynierami pod adresem

wt@task.gda.pl

+48 58 348 60 73