Infrastruktura < Sieć

Infrastruktura sieci TASK

Infrastruktura TASK składa się z kilkuset km kabli światłowodowych i kilkudziesięciu węzłów zlokalizowanych w siedzibach uczelni i instytutów naukowych. W węzłach zainstalowane są urządzenia renomowanych producentów, a ich niezawodna praca jest zapewniona przez redundantne łącza, systemy podtrzymania zasilania i chłodzenia.

Użytkownicy mogą korzystać z: szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci naukowych; bezpiecznych, wydzielonych połączeń o dużej przepustowości oraz innych usług dodanych, takich jak: wideokonferencje, ochrona sieci użytkownika, anty-DDoS, BGP, utrzymanie systemów pocztowych i WWW.

Nad poprawnym działaniem szkieletu sieci i usług oraz bezpieczeństwem użytkowników czuwa całodobowo zespół doświadczonych inżynierów.


 

Rozmieszczenie wybranych użytkowników Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej na terenie Trójmiasta

KONTAKT

CI TASK dąży do zapewnienia jak najwyższej niezawodności świadczonych usług. W przypadku problemów bądź braku usługi prosimy o kontakt z naszymi inżynierami pod adresem

noc@task.gda.pl

+48 58 347 10 77