PLGrid Plus – Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej < Projekty

h

Podstawowe dane o projekcie

W ramach projektu, wykorzystując infrastrukturę PL-Grid, przygotowano specjalizowane środowisko obliczeniowe w postaci usług dostosowanych do potrzeb różnych grup naukowców. Kategorie usług obejmują strategiczne dziedziny i ważne tematy w Nauce Polskiej. Należą do nich: AstroGrid-PL, HEPGrid, Nanotechnologie, Akustyka, Life Science, Chemia kwantowa i Fizyka molekularna, Ekologia, SynchroGrid, Energetyka, Bioinformatyka, Zdrowie, Materiały, Metalurgia. Efektem współpracy CI TASK z trójmiejskimi naukowcami są kategorie usług powstałe w zakresie takich dziedzin jak: Akustyka (współpraca z Zespołem prof. P. Doerffera z IMP PAN oraz z Zespołem prof. A. Czyżewskiego z WETI Politechniki Gdańskiej) i Nanotechnologie (współpraca z Zespołem Prof. J. Rybickiego z WFTiMS Politechniki Gdańskiej).

Użytkownicy usług wspierani są przez Centrum Operacyjne PLGrid, administratorów usług oraz administratorów KDM CI TASK.

}

Terminy realizacji

Okres realizacji: 01.10.2011 r. – 31.05.2015 r.
Okres utrzymania: 01.06.2015 r. – 31.05.2020 r.

Konsorcjum

Koordynator projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet

Partnerzy: Konsorcjum PL-Grid