PLGrid NG – Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki < Projekty

Cele projektu

Zadaniem projektu było wzbogacenie ofert usług powstałych na infrastrukturze obliczeniowej, zbudowanej w ramach projektów PL-Grid i PLGrid Plus i rozszerzenie ich o nowe dyscypliny naukowe, uznane jako priorytetowe w Krajowym Programie Badań. W związku z tym zakres usług został rozszerzony o następujące dziedziny: Medycyna, OpenOxides, Matematyka, Biologia, Hydrologia, Geoinformatyka, Meteorologia, Complex Networks, eBaltic-Grid, UNRES, Medycyna spersonalizowana, Chemia Obliczeniowa, Energetyka Jądrowa i CFD, Technologia Przetwarzania Metali. We współpracy CI TASK z trójmiejskimi naukowcami powstały dwie usługi: eBaltic-Grid (współpraca z Zespołem dr J. Jakackiego z Instytutu Oceanologii PAN) oraz UNRES (współpraca z Zespołem prof. A. Liwo z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Prof. S. Ołdzieja z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

}

Terminy realizacji

Okres realizacji: 01.04.2014 r. – 31.12.2015 r.
Okres utrzymania: 01.01.2016 r. – 31.12.2020 r.

Konsorcjum

Koordynator projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet

Partnerzy: Konsorcjum PL-Grid