PANDA 2 < Projekty

Cele projektu

Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R wykorzystywanej, zbudowanej lub przebudowanej, dzięki realizacji projektów w ramach II osi PO IG (w tym przypadku w projekcie CD NIWA), za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Źródło finansowania: Fundusz krajowy

}

Terminy realizacji

Okres realizacji: 04.07.2016 r. – 31.12.2020 r.