MAN-HA < Projekty

Projekt jest kontynuacją pracy doświadczonych zespołów Konsorcjum PIONIER.

Cele projektu

Celem projektu jest integracja wybranych usług i aplikacji udostępnionych na infrastrukturze sieci PIONIER, sieci miejskich i KDM oraz stworzenie nowych usług. Główne założenia to zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym.

Zespół CI TASK zajmuje się monitoringiem poprawności działania i dostępności oraz statystyką wykorzystania usług i aplikacji zintegrowanych w ramach projektu.

}

Terminy realizacji

Okres realizacji: 01.11.2013 r. – 30.11.2015 r.
Okres utrzymania: 01.12.2015 r.– 31.12.2020 r.

Konsorcjum

Koordynator projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Partnerzy: Konsorcjum PIONIER
Źrodło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka