Od początku działalności CI TASK dostęp do usług obliczeniowych uzyskało 1 946 osób (tyle kont utworzono na Komputerach Dużej Mocy), w tym 68 nowych kont otwarto w 2020 roku. W minionym roku realizowane były 344 granty obliczeniowe CI TASK, w tym 269 przez użytkowników z trójmiejskich uczelni i instytutów.
Sprawozdania złożono z 218 grantów. Liczba kont ujętych w sprawozdaniach to 355. Użytkownicy w sprawozdaniach wykazali: 153 publikacji i opracowań wewnętrznych, 43 wystąpienia konferencyjne, 16 prac przyjętych do druku, 19 prac wysłanych do redakcji oraz 8 prac będących w przygotowaniu, 2 rozprawy doktorskie, 10 prac dyplomowych magisterskich i 1 inżynierską oraz współpracę z 76 jednostkami zagranicznymi.

Największa liczba projektów prowadzona była w dziedzinach fizyka (37 projektów), inżynieria i mechanika (po 27 projektów) oraz budownictwo i chemia (po 25 projektów).
Na Trytonie zainstalowanych jest 86 różnego typu pakietów (stan na 31.12.2020). To aplikacje naukowe, kompilatory i inne specjalistyczne narzędzia.Najchętniej wykorzystywane aplikacje naukowe:

  • wymagające dużych mocy obliczeniowych (Tryton)
    • pakiety chemiczno-fizyczne: Gaussian z dziedziny mechaniki kwantowej (83 użytkowników/33 projektów) oraz AMBER, wykorzystywany do modelowania molekularnego, głównie dla układów makromolekuł biologicznych (49 użytkowników/16 projektów),
    • pakiety dla inżynierów: pakiet SIMULIA dostarczający narzędzi do analizy układów nieliniowych (71 użytkowników/52 projekty), ANSYS (szczególnie solvery CFD i Fluent oraz HPC, umożliwiające prowadzenie obliczeń wieloprocesorowych), czyli pakiet oferujący narzędzia do mechaniki płynów (31 użytkowników/25 projekty) oraz oprogramowanie firmy MSC.Software (szczególnie solver MD Nastran) dostarczające zaawansowanych narzędzi do rozwiązań inżynieryjnych z użyciem metod elementów skończonych (41 użytkowników/18 projektów).
  • wielodziedzinowe narzędzia desktopowe (stacje robocze użytkowników)
    • MATLAB (145 użytkowników/73 projektów)
    • Mathematica (58 użytkowników/24 projektów).

Użytkownicy KDM mają możliwość przechowywania danych wejściowych lub wyników obliczeń w czasie dłuższym niż 3 miesiące. Wykorzystanie dostępnej pojemności dyskowej na koniec 2020 roku to 425 TB. Przyrost danych względem grudnia 2019 roku wynosi ponad 120 TB.

Dużą popularnością wciąż cieszą się usługi kampusowe. Na koniec roku 2020 w systemie było zarejestrowanych 583 użytkowników, w tym 250 nowych. Użytkownicy stworzyli 1 908 maszyn wirtualnych o łącznym czasie życia: 71 826 godzin.


Inne aktualności

T
Transmisja z Daru Młodzieży

17 mar 2021

CI TASK w współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni uruchomiło transmisję strumieniową obrazu przekazywanego z pokładu fregaty szkoleniowej Dar Młodzieży. Obraz z kamery...

T
Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Kompetencji STOS

18 lut 2021

18 lutego 2021 r. odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Kompetencji STOS.

 

 

T
Współpraca CI TASK i IMGW przy prognozowaniu pogody na indywidualny konkurs Pucharu Świata

16 lut 2021

Podczas tegorocznych zawodów w skokach narciarskich, które odbyły się w Zakopanem, IMGW-PIB wraz z Centrum Informatycznym TASK stworzył specjalną prognozę pogody na konkurs...


Zobacz wszystkie