W semestrze letnim na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego będą się odbywać zajęcia z podstaw programowania równoległego z użyciem bibliotek MPI. Zajęcia będą składać się z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych, które można będzie wykonywać zdalnie. Zainteresowanych studentów, doktorantów i pracowników trójmiejskich uczelni prosimy o wypełnienie i przesłanie zalączonego formularza zgłoszeniowego na adres adam@chem.univ.gda.pl

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 8-11 w sali 401 Wydziału Chemii UG. Pierwsze zajęcia (wykład) odbędą się w dniu 25.02.08

Program kurs będzie zbliżony do programu kursu MPI w roku akademickim 2002/2003

Równolegle i niezależnie w Instytucie Informatyki UG odbędzie sie kurs "Advanced Parallel Computing and Programming" prowadzony przez prof. Janusza Kowalika. Więcej na ten temat.


Inne aktualności

T
Sprawozdania za rok 2007

10 gru 2007

Przypominamy użytkownikom Komputerów Dużej Mocy od obowiązku złożenia
rocznego sprawozdania z wykorzystania zasobów TASK.

Więcej informacji na ten temat w dziale...

T
Moc Holka podwojona

2 mar 2007

Dzięki wymianie procesorów na dwurdzeniowe moc obliczeniowa klastra
Holk

wzrosła ponad dwukrotnie. Teoretyczne moca obliczeniowa całego klastra
wynosi teraz 3,2 TFlops, w...


Zobacz wszystkie