Konferencja Infobazy 2005 zakończona
29 września 2005

W dniach 25-27 września br. odbyła się Konferencji Infobazy 2005 - Bazy Danych dla Nauki współorganizowana przez CI TASK. Była to już czwarta impreza z cyklu Infobazy. Konferencja odbywała się w Akadmii Muzycznej w Gdańsku. Przybyło prawie 130 uczestników z całego kraju. Odbyło się siedem sesji naukowych, jedna sesja promocyjna, oraz dyskusja "okrągłego stołu" poświęcona rozproszonemu przechowywaniu i wyszukiwaniu danych. Wygłoszono cztery wykłady plenarne oraz 47 referatów. W rozpoczęciu Konferencji wzięli udział przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie oraz Centrum Informatycznego TASK. Uroczystość rozpoczęcia Konferencji uświetnił koncert fortepianowy. Drugiego dnia Konferencji, po trudach obrad uczestnicy mogli się rozerwać na imprezie pod hasłem "Wieczór Piracki - w poszukiwaniu Czarnej Perły", która odbyła się w Muzeum Morskim.


Inne aktualności

T
Przeniesienie serwera czasu

4 sierpnia 2005

T
Migracja serwera NEWS

27 lipca 2005

Zgodnie z wcześniejszą informacją serwer Usenet (NEWS)
został dzisiaj przeniesiony na nową maszynę - Sun Fire V880 feluga.
Na serwis przeznaczone jest 750 GB miejsca na macierzy...


Zobacz wszystkie