Konferencja Infobazy 2005 - przygotowania
10 sierpnia 2005

Przygotowania do tegorocznej edycji Konferencji Infobazy - Bazy Danych dla Nauki idą pełną parą. Zakończono już przyjmowanie zgłoszeń referatów. Trwją ostatnie prace redakcyjne nad książką konferencyjną. Został przygotowany wstępny program obrad. Planowane jest zaprezentowanie ponad piećdziesięciu referatów i wykładów na temat baz danych bibliotecznych, technicznych, artystycznych i medycznych oraz narzędzi bazodanowych. Wciąż jeszcze przyjmujemy zgłoszenie biernego uczestnictwa w Konferencji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do jak najszybszego zarejestrowania się, ze względu na ograniczoną ilość miejsc w Hotelu Muzyk.

Celem konferencji "Infobazy 2005 - Bazy Danych dla Nauki" jest realizacja założeń programu rozwoju usług informatycznych, zgodnie z programami e-Polska - działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz "PIONIER: Polski Internet Optyczny Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego". W szczególności chodzi o upowszechnienie informacji i prezentację aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki oraz nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a społeczeństwem, w tym z administracją państwową i regionalną. Liczymy, że Konferencja stanie się żywym forum dyskusyjnym, które zaowocuje szeregiem wspólnych inicjatyw oraz nowych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Konferencja jest organizowana przy wydatej pomocy sponsorów.


Inne aktualności

T
Przeniesienie serwera czasu

4 sierpnia 2005

T
Migracja serwera NEWS

27 lipca 2005

Zgodnie z wcześniejszą informacją serwer Usenet (NEWS)
został dzisiaj przeniesiony na nową maszynę - Sun Fire V880 feluga.
Na serwis przeznaczone jest 750 GB miejsca na macierzy...

T
Nowy serwer dla usług FTP i NEWS

11 lipca 2005

Informujemy, że w CI TASK został wdrożony i oddany do użytku nowy serwer
sieciowy Sun Fire V880

feluga

.
Serwer posiada 8 procesorów Ultra SparcIII oraz 16 GB pamięci...


Zobacz wszystkie