Projekt pod nazwą “Krajowy Magazyn Danych – Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2 4/4.2/2020.

Jednym z partnerów biorących udział w projekcie koordynowanym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, jest Centrum Informatyczne TASK.

Projekt jest naturalną kontynuacją rozwijanych w latach 2007 – 2012 projektów KMD i KMD2, które zaowocowały m.in. stworzeniem Usługi Powszechnej Archiwizacji w sieci PIONIER. KMD ma być nowoczesną usługą magazynowania danych w sposób bezpieczny, elastyczny i wydajny. Dodatkowym elementem wzbogacającym usługę będą aplikacje, które ułatwią zarządzanie, przetwarzanie i analizę składowanych danych.

Lista partnerów projektu: 

 

  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe;
  • Akademickie Centrum Komputerowym Cyfronet AGH;
  • Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej;
  • Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe;
  • Politechnika Częstochowska;
  • Politechnika Białostocka;
  • Politechnika Świętokrzyska;
  • Politechnika Łódzka;
  • Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego;
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Wartość dofinansowania projektu to około 153 mln PLN.


Inne aktualności

T
Nowości Działu KDM - Styczeń 2021

27 sty 2021

Co nowego dla użytkowników Komputerów Dużej Mocy CI TASK?

Aktualizacja systemu operacyjnego na superkomputerze Tryton z wersji CentOS 6 do 7.
Nowa wersja programu License Tunnel...

T
oprogramowanie BAGEL

22 sty 2021

Od dzisiaj użytkownicy KDM (Komputerów Dużej Mocy) CI TASK mogą korzystać z oprogramowanie BAGEL, które zostało zainstalowane na superkomputerze TRYTON.

BAGEL (Brilliantly...

T
CI TASK wpiera walkę z pandemią COVID-19

20 sty 2021

Nasze Centrum, na prośbę Grupy LOTOS SA, zestawiło łącza światłowodowe do powstającego na ternie Międzynarodowych Targów Gdańskich szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19...


Zobacz wszystkie