W ramach realizacji i projektu Most Danych istnieje możliwość utworzenia otwartych zbiorów danych pochodzących z eksperymentów badawczych a także przyjaznego dostępu do publikacji naukowych.