Usługi doradcze związane są z efektywnym wykorzystaniem superkomputera, konfiguracją środowiska obliczeniowego, wyjaśnieniem błędnych sytuacji pojawiających się w aplikacjach a także zarządzaniem aplikacjami.