CI TASK współpracuje z ośrodkami KDM oraz MAN w zakresie projektów krajowych i międzynarodowych.