wersja kontrastowa


Usługi Kampusowe (U3 projektu PLATON) realizowane są przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone są klastry lokalne połączone siecią PIONIER.

Usługi umożliwiają:

  • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi w środowisku Microsoft Windows,
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem Windows lub Linux),
  • zestawienia wirtualnego laboratorium na potrzeby danego użytkownika (np. laboratorium dla grupy studentów),
  • zlecanie zadań wsadowych, np. animacji scen, wizualizacji,
  • dostęp do wielu popularnych aplikacji (Ansys, Mathcad, Visual Studio, Autodesk, Adobe, ...) oraz maszyn wirtualnych (Windows 7/2k8R2, Debian, Ubuntu, Centos, ...),
  • trwałe przechowywanie danych związanych z maszyną wirtualną.

Usługi kampusowe skierowane są do studentów i pracowników jednostek edukacyjnych podłączonych do sieci PIONIER. 

Regulamin

Deklaracja użytkowania

 

Więcej informacji: Usługi kampusowe w CI TASK

Kontakt: kdm

 

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93