wersja kontrastowa


Morskie Internetowe Laboratorium (MILA) przeznaczone jest do badań dotyczących wykorzystania Internetu w rejonie akwenu Morza Bałtyckiego oraz propagowania tematyki morskiej i idei żeglarskich w środowisku akademickim, wykonywanych przy współpracy z jednostkami naukowymi.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93