Morskie Internetowe Laboratorium (MILA) przeznaczone jest do badań dotyczących wykorzystania Internetu w rejonie akwenu Morza Bałtyckiego oraz propagowania tematyki morskiej i idei żeglarskich w środowisku akademickim, wykonywanych przy współpracy z jednostkami naukowymi.