Obecnie technologia ATM jest postrzegana jako technologia o najwiekszych perspektywach. O jej sukcesie zadecydowało kilka unikalnych właściwości, które pozwalają efektywnie wykorzystywaa ATM we wszystkich typach sieci komputerowych i multimedialnych, od sieci lokalnych po (w niedalekiej przyszłości) sieci ogólnoświatowe. W szczególności ATM zaczyna zdobywaa dominującą pozycje jako standard budowy sieci kampusowych i miejskich, a najprawdopodobniej w ciągu kilku lat stanie sie podstawowym standardem teletransmisji w sieciach rozległych.

Coraz cześciej z usług technologii ATM korzystają użytkownicy licznych sieci lokalnych dołączonych do Internetu. W wiekszości przypadków, sieci LAN są obsługiwane przez protokoły takie jak Ethernet czy Token Ring, które powstawały wiele lat temu. Nie można o tym zapominaa mówiąc o nowych możliwościach dzisiejszych systemów teletransmisyjnych, które pozwalają na przesyłanie danych z szybkościami rzedu kilku Gb/s. Dlatego grupy pracujące nad rozwijaniem nowych standardów, miedzy innymi ATM Forum, FR Forum i IETF, próbują znaleźa rozwiązanie pozwalające na współdziałanie nowych standardów z już istniejącymi.

W przypadku technologii ATM, współpraca z istniejącymi już systemami realizowana jest na kilka sposobów. Grupa ATM Forum opracowała standard emulacji LAN, który został omówiony w rozdziale 4-tym. Rezultatem prac grupy IETF jest protokół „IP over ATM", (patrz rozdział 5-ty). W rozdziale 6-tym opisano współdziałanie protokołów Frame Relay i ATM, opracowane przez grupy ATM Forum i FR Forum.

Emulacja sieci LAN polega na fragmentacji ramek, czyli dzieleniu na mniejsze cześci i enkapsulowanie ich w komórkach sieci ATM. Charakterystyczne jest, że w tym wypadku siea ATM jest niewidoczna (logicznie) dla świata zewnetrzego i użytkownicy sieci LAN mogą łączya sie z sieciami ATM używając standardowych interfejsów.

Inny sposób współdziałania technologii ATM z istniejącymi standardami polega na współpracy pomiedzy sieciami pakietowymi LAN/WAN z siecią ATM na poziomie warstwy sieciowej. Sprowadza sie to do konwersji adresów sieciowych na adresy ATM i enkapsulacji w strukturach ATM pakietów warstwy sieciowej. Metoda ta realizowana jest w protokole „IP over ATM".

Obie w/w metody współpracy ATM z innymi standardami wymagają wprowadzenia specjalnych serwerów LANE i ATMARP. Nie jest to wymagane we współdziałaniu sieci Frame Relay z ATM, które zostało omówione w rozdziale 6. Ze wzgledu na wiele wspólnych cech łączących standardy Frame Relay i ATM, ich współpraca polega na konwersji nagłówków, bądź „czystej" enkapsulacji.

Organizacje ATM Forum, FR Forum i IETF nadal pracują nad rozwijaniem specyfikacji związanych z ATM. Wiele opracowan jest kontynuacją istniejących już standardów, jak LANE 2.0, a inne dotyczą nowych zagadnien, np. ochrona przesyłanych danych (ang. security).

Warto zwrócia uwage na prace dwóch grup roboczych, utworzonych przez ATM Forum, których rozwiązania zmienią prawdopodobnie role routerów w sieciach komputerowych. Nowe standardy, a są nimi MPOA (ang. Multiprotocol over ATM) i I-PNNI (ang. Integrated Private-Network-to-Network Interface), oparte są na warstwie trzeciej modelu OSI, w której odbywa sie routing pakietów.

Standard MPOA zakłada, że używane obecnie przez sieci LAN protokoły bedą poddawane konwersji (chodzi tu o adresy) na standard ATM przez specjalne serwery routingu. Serwer taki pełniłby funkcje szeroko rozumianego serwera katalogów, znającego adresy tych stacji, które są zlokalizowane najbliżej standardowego stanowiska pracy w sieci LAN.

W standardzie I-PNNI siea ATM używa własnego protokołu routingu, który rozpoznaje topologie sieci i zawiaduje adresami, umożliwiając w ten sposób integracje tradycyjnych sieci LAN (i pracujących w nich stacji) z sieciami ATM.

Istnieje jeszcze inne rozwiązanie nowego protokołu routingu, w którym każdy przełącznik ATM wyposażony jest w inteligentnie pracujące moduły (oprogramowanie) wyznaczające pakietom trasy ich przesyłu. Pojedyncze pakiety, w rodzaju poczty elektronicznej, są kierowane za każdym razem do routera. Natomiast te strumienie pakietów, które są przesyłane przez dłuższe okresy (np. grafika komputerowa) są od razu przesyłane przez łącza wirtualne ustawiane w sieci ATM.

Mimo znacznych postepów standard ATM nie jest do konca opracowany. Do tej pory problematyczna jest transmisja dźwieku i obrazu. Nadal nie są ustalone zasady taryfikacji, co jest szczególnie skomplikowane ze wzgledu na używanie kanałów wirtualnych SVC.

Wbrew wszystkim trudnościom należy jednak postrzegaa ATM jako technologie przyszłości. Takie twierdzenie uzasadniają powstałe rozwiązania firm jak Cisco, Crosscomm, itd., oraz coraz liczniejsze sieci budowane właśnie w oparciu o ATM.