Dodatek A

W enkapsulacji Frame Relay-ATM pakiety, przesyłane przez połączenia VC Frame Relay, są enkapsulowane zgodnie z identyfikatorem NLPID, który określa rodzaj enkapsulacji lub protokołu przesyłanych danych, np. IP, SNAP, itd., opisanym w specyfikacji FRF.3. Ze wzgledu na ograniczoną ilośa możliwych wartości NLPID (wynikającą z roz,iaru identyfikatora), nie wszystkie protokoły mają przyporządkowaną wartośa tego identyfikatora. W takich wypadkach wartośa NLPID wynosi 0x80, dla zaznaczenia, że nastepnym polem jest nagłówek SNAP. Jednostki ATM AAL5 PDU są enkapsulowane według metody LLC, opisanej w materiale RFC 1483.

Format nagłówka SNAP przedstawia rysunek A.1.

   
  OUI

PID

 

Rys.A.1 Format nagłówka SNAP

Wartośa OUI (ang. Organizationally Unique Identifier) identyfikuje organizacje ustalania znaczenia pola PID (ang. Protocol Identifier). Oba pola OUI i PID jednoznacznie określają protokół przesyłanych danych.

Rozpatrując enkapsulacje na styku sieci Frame Relay i ATM można wyróżnia dwa rodzaje pakietów: ang. bridged PDU i routed PDU. Podział ten dotyczy formatu transmitowanej ramki. Bridged PDU po odjeciu odpowiedniego nagłówka (NLPID lub RFC1483) jest rozpoznawany przez mosty. Posiada on nagłówek MAC. Np. dla ramki IP, ma on skład;

nagłówek NLPID lub RFC1483

nagłówek MAC

nagłówek IP

.....

Rys. A.2 Format pakietu bridged PDU (IP)

Pakiet routed PDU nie posiada nagłówka MAC i może bya tylko routowany przez routery. Rysunek A.3 przedstawia format pakietu routed PDU.

nagłówek NLPID lub RFC1483

nagłówek IP

.....

Rys. A.3 Format pakietu routed PDU (IP)

W nagłówku NLPID lub RFC1483 zawarta jest informacja jakiego rodzaju pakiet jest przesyłany.


Bridged PDU

Poniżej są przedstawione translacje nagłówków jednostek bridged PDU: Frame Relay Q.922 PDU i AAL5 CPCS-PDU wykonywane w styku IWF dla poszczególnych protokołów.

 

0x03 (pole kontrolne Q.922)

PAD 0x00

 

LLC 0xAA-AA

 

NLPID 0x80

OUI 0x00  

0x03

OUI 0x00
  0x80-C2     0x80-C2

PID

   

PID

 
         

Ramka

MAC  

Ramka

MAC

w sieci Frame

Relay  

w sieci ATM

 

 

Rys. A.4 Translacja enkapsulacji FR/ATM nagłówków w styku IWF jednostki PDU (bridged PDU) dla protokołów 802.3 802.4 802.5 i FDDI

 

 

0x03 (pole kontrolne Q.922)

PAD 0x00

 

LLC 0xAA-AA

 

NLPID 0x80

OUI 0x00  

0x03

OUI 0x00
  0x80-C2     0x80-C2

PID

0x00-0B  

PID

0x00-0B
         

Ramka

MAC  

Ramka

MAC

w sieci Frame

Relay  

w sieci ATM

 

 

Rys. A.5 Translacja enkapsulacji FR/ATM nagłówków w styku IWF jednostki PDU (bridged PDU) dla protokołu 802.6

 


Routed PDU

Poniżej są przedstawione translacje nagłówków jednostek routed PDU: Frame Relay Q.922 PDU i AAL5 CPCS-PDU wykonywane w styku IWF dla poszczególnych protokołów.

 

0x03 (pole kontrolne Q.922)

PAD 0x00

 

LLC 0xAA-AA

 

NLPID 0x80

OUI 0x00

 

0x03

OUI 0x00

  0x00-00     0x00-00

PID

(typ Ethernet)  

PID

(typ Ethernet)
         

jednostka

PDU  

jednostka

PDU

w sieci Frame

Relay  

w sieci ATM

 

 

Rys. A.6 Translacja enkapsulacji FR/ATM nagłówków w styku IWF dla jednostki PDU (routed PDU)

 

 

 

0x03 (pole kontrolne Q.922)

NLPID 0xCC

 

LLC 0xAA-AA

 

IP pakiet

   

0x03

OUI 0x00

        0x00-00
     

PID 0x08-00

 
     

IP pakiet

 
         

w sieci Frame

Relay  

w sieci ATM

 

 

Rys. A.7 Translacja enkapsulacji FR/ATM nagłówków w styku IWF dla jednostki IP PDU (routed PDU)