wersja kontrastowa


Spis treści

 • 1. Wstęp
 • 2. Opis technologii ATM
  • 2.1 Architektura ATM
  • 2.2 Rodzaje interfejsów fizycznych
  • 2.3 Nawiązanie połączenia
   • 2.3.1 Typy i klasy usług
   • 2.3.2 Parametry ruchowe i jakośa usług 2-8
  • 2.4 Przesyłanie danych w ATM
   • 2.4.1 Kanały i ścieżki wirtualne
   • 2.4.2 Warstwa fizyczna
    • 2.4.2.1 Opis styku STM-1
    • 2.4.2.2 Opis styku STM-4
   • 2.4.3 Warstwa ATM i struktura komórki ATM
    • 2.4.3.1 Struktura komórki ATM
    • 2.4.3.2 Funkcje warstwy ATM
   • 2.4.4 Warstwa adaptacyjna ATM
    • 2.4.4.1 AAL Typ 1
    • 2.4.4.2 AAL Typ 2
    • 2.4.4.3 AAL Typ 3 i 4
    • 2.4.4.4 AAL Typ 5
  • 2.5 Rozłączenie
 • 3. Przełączniki ATM
  • 3.1 Zasady funkcjonowania przełączników
  • 3.2 Umiejscowienie buforów
   • 3.2.1 Buforowanie wejściowe
   • 3.2.2 Buforowanie wyjściowe
   • 3.2.3 Buforowanie rozproszone
  • 3.3 Pierwszenstwo wyboru
  • 3.4 Przydział pamieci
  • 3.5 Adresowanie pamieci
  • 3.6 Różnorodnośa architektur
   • 3.6.1 Przełączniki filtracyjne
   • 3.6.2 Przełączniki przestrzenne
   • 3.6.3 Przełączniki matrycowe
   • 3.6.4 Przełączniki magistralowe
   • 3.6.5 Przełączniki hybrydowe
  • 3.7 Konwersja cześci adresowej nagłówka
   • 3.7.1 Przełączanie jednorazowe 3-12
   • 3.7.2 Przełączanie wielokrotne 3-12
  • 3.8 Typy przełączników ATM
  • 3.9 Przykłady przełączników ATM
   • 3.9.1 Przełączniki firmy Cisco
   • 3.9.2 Przełączniki firmy Crosscomm
   • 3.9.3 Przełącznik firmy UB Network
 • 4. Emulacja sieci LAN - LANE
  • 4.1 Elementy sieci LANE
  • 4.2 Połączenia sieci ELAN
  • 4.3 Operacje protokołu LANE
   • 4.3.1 Inicjalizacja
   • 4.3.2 Rejestracja
   • 4.3.3 Przesyłanie danych
  • 4.4 Łączenie segmentów LAN
  • 4.5 Operacje w emulacji sieci Token Ring
  • 4.6 Algorytm drzewa rozpinającego
 • 5. Współpraca protokołów IP i ATM (IP over ATM)
  • 5.1 Odwzorowanie sieci ATM w siea IP – definicja podsieci LIS
  • 5.2 Enkapsulacja pakietów LLC/SNAP 5-4
  • 5.3 Format pakietów ATMARP i InATMARP 5-4
  • 5.4 Połączenia typu PVC 5-5
  • 5.5 Połączenia typu SVC 5-6
  • 5.6 Routery w ATM – łączenie stacji należących do różnych podsieci LIS
  • 5.7 Rozszerzenia standardu RFC 1577
  • 5.8 Protokół NHRP
   • 5.8.1 Serwery NHS
   • 5.8.2 Zasada działania protokołu NHRP
   • 5.8.3 Bezpieczenstwo i ograniczenia protokołu NHRP
  • 5.9 Przesyłanie wiadomości do wszystkich lub grupy użytkowników
   • 5.9.1 Przesyłanie wiadomości do wszystkich użytkowników
   • 5.9.2 Przesyłanie wiadomości do grupy użytkowników
 • 6. Współpraca sieci Frame Relay i ATM
  • 6.1 Łączenie sieci Frame Relay poprzez siea szkieletową ATM
   • 6.1.1 Enkapsulacja
  • 6.2 Współpraca sieci Frame Relay i ATM
  • 6.3 Styk IWF
   • 6.3.1 Podwarstwa Q.922
   • 6.3.2 Podwarstwa FR-SSCS
   • 6.3.3 Podwarstwa AAL5-CPCS
   • 6.3.4 Podwarstwa AAL5-SAR
 • 7. Podsumowanie
 • 8. Literatura
 • 9. Index skrótów
 • Dodatek A
  • Bridged PDU
  • Routed PDU

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93