wersja kontrastowa


Zamieszczamy tu materiały związane z Internetem, szeroko pojętą informatyką, technologiami sieciowymi. Autorami materiałów są pracownicy i współpracownicy CI TASK, a także osoby nie związane z Centrum, które zgodziły się na publikowanie swoich prac na tej stronie.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93