Użytkownicy mają możliwość korzystania z dedykowanych serwerów poczty elektronicznej i utrzymania własnych witryn WWW na serwerach wirtualnych CI TASK.