Koncepcja Internetu Rzeczy (ang Internet of Things w skrócie IoT) zakłada komunikację z różnego rodzaju obiektami świata rzeczywistego. Mogą to być urządzenia, pojazdy, konstrukcje czy obiekty środowiska przyrodniczego, które do tej pory nie przekazywały na zewnątrz informacji o swoim stanie. Poprzez umożliwienie zdalnego monitorowania uzyskujemy narzędzia do analizowania zachodzących procesów oraz wpływania na ich efektywność i racjonalność. Internet Rzeczy znajduje zastosowanie w bardzo różnych dziedzinach jak choćby ochrona środowiska naturalnego, rolnictwo i hodowla, medycyna, inteligentne miasta, logistyka, przemysł. Przykładem zastosowania może być monitorowanie parametrów pracy infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. W szczególności można zastosować czujniki środowiskowe (np. temperatury, wilgotności, stężenia gazów i pyłów), czujniki drgań, przyśpieszenia, pola elektromagnetycznego i wiele innych, a poprzez to nadzorować poprawną, bezpieczną i wydajną pracę.

Strona projektu rozwoju IoT w sieci TASK